Řemeslné odpoledne s MASkou 

Ukázka tradičních řemesel a tvořivé dílničky

21. června 2024 / pátek / 14.00 - 17.00 hod.

Akce je pořádána v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který je realizován MAS Vyškovsko, z.s. (Cílem řemeslného dne je podpora polytechnické výchovy, manuální zručnosti dětí a rozšíření povědomí o starých tradičních řemeslech. Velkým přínosem bude zapojení všech aktérů v území a podpoření společenského a kulturního dění jako komunitní akce). Můžete se tak těšit na sedláře, kováře, řezbáře, keramičku či tkadlenu.