Návrat - František Sušil v rodném Rousínově

20. června 2024 / čtvrtek / začátek v 19.00

Operní skečí Miloše Štědroně Návrat, kterou Ensemble Opera Diversa plánuje uvést v roce 220. výročí Sušilova narození, pokračuje EOD v uvádění původních minioper s historicky-životopisnou tématikou. 

Situaci kolem Sušilovy návštěvy v rodném Rousínově nám kromě Historica (již pravidelné postavy v autorových operách) přiblíží také nervózní Starosta, připravující uvítání, dvě klevetivé Baby z Rousínova, malý Janáček za doprovodu maminky, Tercet zpívající hanácká příjmení a Lokomotiva. Vznikl průsečík několika uměleckých osudů, který krom typické Štědroňovy hudební řeči (úsečné, lakonické, užívající dle potřeby principy recitativu, ale i různých dobových popěvků, kupletu etc) nepostrádá navýsost potřebný groteskní náhled na hudbu, operu a svět kolem nás – v souvislostech a kontextech. 

Hudba a libreto: Miloš Štědroň 

Dirigentka: Gabriela Tardonová 

Režie: Tomáš Studený 

Scény a kostýmy: Sylva Marková 

Osoby a obsazení: Historicus Aleš Janiga, Sušil Tomáš Krejčí, Starosta Michal Robotka, žena 1 (baba z Brna) Lucie Kašpárková, žena 2 (baba z Brna) Jana Vondrů