Mladá opera

14. června 2023 / středa / začátek v 19.00

Středa 14. června 2023 bude krásný sál v Záložně patřit ještě krásnějším operním áriím v podání absolventů Janáčkovy koncezravtoře v Ostravě, ale také operním sborům z Rusalky, Prodané nevěsty, Nabucca nebo Dido a Aenea v podání sólistů i Ženského pěveckého sboru ROUSING pod vedením Davida Kříže, za klavírního doprovodu  vynikající klavíristky Magdaleny Hrudové. 

Délka představení 70 minut. V případě nepříznivého počasí se představení uskuteční v sále Záložny.